කම්බි EDM

කම්බි EDM සමීප සුදුසු කොටස් සඳහා ඉහළ මාන නිරවද්යතාවයක් ලබා ගත හැක. එම ක්රියාවලිය තියුණු තුල කොන් කරන්න පුළුවන්. EDM අඟල් කිහිපයක් අඟල් ක thousandths කිහිපයක් පමණක් ද්රව්ය ඝණකම කපා හැක. අභිරුචි මෙවලම් සාමාන්යයෙන් අවශ්ය නොවේ.

අපගේ Capacity:

√ සඳහා CNC හැරවුම්: ø0.5 - 300 * 750 mm Ø +/- 0,005 mm
√ සඳහා CNC ඉරීම: 510 * 1020 * 500 mm (උපරිම) +/- 0.01 mm
√ සඳහා CNC යන්ත්ර: 1000 * 1000 mm (උපරිම) +/- 0.01 mm
√ මිනුම්: CMM, ප්රොජෙක්ටර්, උච්චමානය, මයික්රොමීටර, නූල් මාපකය, කැලිපර, පින් මාපකය ආදිය

අපගේ සේවා:

කම්බි EDM6

√ සඳහා CNC යන්ත්ර

√ සඳහා CNC ඉරීම

√ සඳහා CNC හැරවුම්

√ සඳහා CNC, යන්ත සේවා

√ නිරවද්යතාව සඳහා CNC ඇඹරීම

√ සඳහා CNC සංරචක හැරී

√ ගගන සඳහා CNC, යන්ත

√ රේගු සඳහා CNC ඇඹරීම

√ පිත්තල සංරචක හැරී

√ 5 අක්ෂය සඳහා CNC, යන්ත

√ සඳහා CNC ඇඹරීම සේවා

√ සඳහා CNC හැරවුම් සේවා

√ ස්විස් නිරවද්යතාව, යන්ත

√ සඳහා CNC ඇඹරීම කොටස්

√ සඳහා CNC කොටස් හැරෙමින්

√ සඳහා CNC මූලාකෘති, යන්ත

√ සඳහා CNC යන්තගත කොටස්

√ ඇලුමිනියම් සහිත CNC කොටස් හැරෙමින්

√ යන්ත්රය සාප්පුවක් සේවා

√ සඳහා CNC යන්තගත සේවා

√ වානේ සඳහා CNC හැරවුම්

√ සඳහා CNC, යන්ත කොටස්

√ නිරවද්යතාව කොටස් වශෙයන්

√ ප්ලාස්ටික්, යන්ත

√ සඳහා CNC අමතර කොටස් නිෂ්පාදකයා

√ ඇලුමිනියම්, යන්ත

√ ලෝහ, යන්ත

√ සඳහා CNC යන්ත්ර සාප්පුවක්

√ වානේ, යන්ත

√ යන්ත්ර ඇලුමිනියම්

භාවිතයට ගත හැකි ද්රව්ය

ලෝහ

● ඇලුමිනියම්

● පිත්තල

● ලෝකඩ

● තඹ

● මළ නො බැඳෙන වානේ

● වානේ

● ටයිටේනියම්

● සුපිරි මිශ ෙලෝහ

 


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!